AMA?

De Aalsterse Muziekarchipel (kortweg AMA) is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft het muziekleven in Aalst (opnieuw) te laten bloeien. Dit houdt in:

 • dat er meer en kwaliteitsvollere concerten zouden plaatsvinden (aanbod)
 • dat er zelfstandig of met partners initiatieven genomen of ondersteund worden om leemtes in te vullen (innovatie)
 • dat meer Aalstenaars zich bewust zouden zijn van deze concerten en ze ook bijwonen (publiek)
 • dat Aalsterse muziekverenigingen en professionele muzikanten zouden ervaren dat ze deel uitmaken van een groter geheel en dat ze ertoe zouden bijdragen en er de vruchten van plukken (synergie)
 • dat het stadsbestuur zich bewust wordt van de noodzaak en er actieve steun aan verleent (beleid)
 • dat men zich in en buiten Aalst realiseert dat Aalst op muzikaal gebied bruist en een cultuurstad is met grote muzikale uitstraling (uitstraling)

   

  Leden:
  Anneliese Tirry
  Eva Caudron
  Karel Nijs
  Koen Uvin
  Kristiaan Van Ingelgem
  Maarten Van Ingelgem
  Peter Thomas
  Sarah Pauwels
  Tom Deneckere